Oogvereniging logo

Intervisie WMO-Ondersteuners

Vorig jaar trainde ik twee groepen vrijwillige WMO-Ondersteuners voor de Oogvereniging. Samen met een blinde of slechtziende burger bereiden zij het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente voor. In dit gesprek wordt bepaald welke ondersteuning en hulpmiddelen iemand gaat ontvangen. Vandaag kwamen we samen om ervaringen te delen en casussen uit de praktijk onder de loep te nemen. Vraagstukken die aan bod kwamen waren o.a.: Hoe zorg je dat de vertegenwoordiger van de gemeente naar jouw persoonlijke omstandigheden kijkt (en jou niet gelijk stelt aan een andere burger met soortgelijke problemen) en hoe ga je om met een partner of ouder die betrokken is bij het gesprek. Met elkaar zorgden we ervoor dat iedereen met nieuwe inzichten en tools huiswaarts keerde. Meer informatie over dit project lees je hier.